Kontakt

(+372) 5514704, 58079045
Info ja broneerimine
iga päev 9:00 - 21:00

Massaažisalong

MassaažiMaailm

Teie Tervis & Ilu

EE RU EN

Esileht →Koolitused


Õppekorralduse alused

Massaažimaailm OÜ poolt asutatud Massaažimaailma Koolituskeskus tegeleb täiskasvanute koolitustega, Täiskasvanute koolituse seaduse mõistes – täienduskoolitusega. Täienduskoolituse korralduse aluseks on Täiskasvanute koolituse seadus.

Massaažimaailma Koolituskeskus pakub täienduskoolitusi massaažiteenuste valdkonnas. Massaažimaailm OÜ korraldab koolitusi Narvas, Narva-Jõesuus ja Kohtla-Järvel.
Kursused toimuvad reeglina grupikoolitusena aastaringselt vastavalt nõudlusele. Tavakursusel osalejaid peab olema minimaalselt 4 Maksimaalne osalejate arv on 8 Kui enne kursuse algust on osalejaid liiga vähe, jätab Massaažimaailma Koolituskeskus endale õiguse selline kursus ära jätta või edasi lükata. Sellisel juhul pakume osalejatele võimalust võtta osa mõnest teisest kursusest või saada tagasi kogu kursuse eest tasutud raha. Kahjuks saame läbi viia ainult sellise kursuse, mis on registreerimistähtaja lõpuks kogunud piisava osalejate arvu.
Koolitused toimuvad koolitusplaani alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppe sihtgrupp

Kõik massaažiteenuste valdkonnast huvitatud. Täiendusõppe sihtgrupi, õpingute alustamiseks vajalikud nõuded, kursuse sisu ja kestus määratakse õppekavas.

Õppe alustamise tingimused

Täienduskoolitusele massaažiteenuste valdkonnas on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus.

Registreerimine

Telefonil (+372) 5514 704, kooli kodulehel Kontakt rubriigis või e-postiga aadressil info@massaazimaailm.ee.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtmine

Pärast registreerumist õppija esitab Massaažimaailma Koolituskeskusse (Kreenholmi 25, Narva) järgmised dokumendid:
1.vormikohane avaldus
2.isikuttõendav dokument
3.haridust tõendav dokument
4.tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
5.1 foto (3*4 cm)

Õppetasu maksmine

Kursused on tasulised. Pärast registreerumist ja dokumentide esitamist kursuslane saab meiliaadressile kursuse eest tasumise arve ja teeb Massaažimaailma OÜ poolt esitatud arve alusel ettemaksu pangaarvele (üldjuhul 10% kursuse maksumusest) endale kohta broneerimiseks. Ülejäänud õppemaks (90% kursuse maksumusest) tasutakse ülekandega pangaarvele esitatud arve alusel hiljemalt kursuse alustamise esimeseks päevaks. Kui kogu kursuse eest ei tasuta õigeaegselt, kaotab osaleja õiguse kursusel osaleda. Õppetasust vabastamist Massaažimaailma Koolituskeskuses ei toimu.

Taganemine

Kui osaleja ei saa kursusest osa võtta, siis kehtivad järgmised taganemistingimused: enne kursuse algust kursusest loobumisel tagastatakse kursuse eest tasu, millest on maha arvatud töötlemistasu 10,00 €. Pärast kursuse algust tagastatakse kursuse eest tasu, millest on maha arvatud juba toimunud tundide maksumus ning töötlemistasu 20,00 €. Taganemistaotlus tuleb esitada Massaažimaailma Koolituskeskuse juhatajale kirjalikus vormis ning tasu kursuse eest tagastatakse 10 päeva jooksul alates taganemistaotluse esitamise päevast.

Koolituskeskusel on õigus teha kursuste plaanis muudatusi. Kursuse ära jäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Sel juhul tagastatakse tasutud kursuse tasu, sh ettemaks täies ulatuses (kirjaliku avalduse alusel).

OÜ-l Massaažimaailma Koolituskeskus on õigus õppija koolituselt välja arvata, kui õppija kahjustab koolitaja vara või mainet, või kelle käitumine pidevalt segab teiste koolitusel osalejate võimalust materjali omandamiseks.

Õppekeskkond

Massaazimaailma Koolituskeskuse koolitusruumid asuvad Narvas, Kreenholmi 25 ja Tuleviku 3 ning Narva-Jõesuus, J.Poska 51 Siinsed koolitusruumid on mugavad ning varustatud kaasaegse elektrimassaazilaudadega, laudadega ja toolidega ning muu tarvikutega massaažikoolituste läbiviimiseks. Kõik kasutatavad koolitusruumid vastavad tervisekaitse ja ohutuse nõuetele, on sobivalt valgustatud, sojad ning piisava suurusega. Koolitusruumides on olemas wifi ühendus ning see on osalejatele tasuta.
Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal. Õppematerjalid on kõigile osalejate tasuta. Õpe koosneb auditoorsest tööst (loengud ja seminarid), praktilisest tööst koolikeskkonnas(praktikumid ja harjutustunnid) ja iseseisvast tööst (teoreetilised koduülesanned, kodused harjutustunnid ).

Väljundid

On antud iga õppekava juures.

Hindamismeetodid

On antud iga õppekava juures.

Täienduskoolituse läbimisel väljastatav dokument

Kursuse lõpetajale väljastatakse tunnistuse või tõendi. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Tõend väljastatakse osaletud kontakttundide arvule. Tunnistusele või tõendile kantakse:
1) kursuse lõpetaja nimi ja isikukood;
2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
3) õppekava nimetus;
4) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
6) koolitajate nimed;
7) tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tunnistuse või tõendi number .
Tunnistused ja tõendid registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemuste registri.

Koolituse katkestamisel (nt õppija loobub koolitusest, kui on läbitud osa õppekavast) osalejal on õigus teatisele juhul kui on läbitud koolituse maht rohkem kui 100 akadeemilist tundi).

Koolituste plaan


Kursus Toimumisaeg Koolitaja Õppe maht ak.t. Hind Õppekeel
Klassikalise massaaži algkursus Narvas
Õppekava
30.01.2023-04.02.2023
(päevane grupp kell 9.00 - 15.00)
Antonina Fjodorova
60 tundi (millest on 50 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd) 350 eur
Grupp 4-6 inimest
Vene
Klassikalise massaaži algkursus Narvas
Õppekava
30.01.2023-04.02.2023
(päevane grupp kell 9.00 - 15.00)
Antonina Fjodorova
60 tundi (millest on 50 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd) 350 eur
Grupp 4-6 inimest
Vene

Registreerimine

Telefonil (+372) 5514704, kooli kodulehel Kontakt rubriigis või e-postiga aadressil info@massaazimaailm.ee.

Koolitajad